Úřední deska

Aktivní záznamy na úřední desce

Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Přílohy
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnost dle energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb.) 13.12.2016 12.04.2017 Upozornění vlastníkům a uživatelům
Situační zákres trasy vedení
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 28.02.2017 31.03.2017 Výroční zpráva za rok 2016
Dražební vyhláška 06.03.2017 26.04.2017 Dražební vyhláška
Nařízení státní veterinární správy 13.03.2017 13.04.2017 Nařízení státní veterinární správy
Zápis a usnesení 23. zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. 3. 2017 20.03.2017 20.04.2017 Zápis a usnesení 23. zasedání ZO
Usnesení 223. zasedání ZO
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 20.03.2017 05.04.2017 OZV č. 1/2017
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu na rok 2017 a Střednědobého výhledu rozpočtu - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady 21.03.2017 21.04.2017 Oznámení
UZSVM - seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky 20.03.2017 31.12.2023 Výzva UZSVM
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Sejmuté záznamy na úřední desce

Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Přílohy
Záměr obce zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 15.07.2016 01.08.2016 Záměr obce zřídit právo stavby
Nařízení města č. 1/2016 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 01.07.2016 01.08.2016 Nařízení města č. 1/2016
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele / ředitelky Mateřské školy Horní Domaslavice, p. o. 23.06.2016 25.07.2016 Konkursní řízení
UZSVM - seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 16.03.2016 20.03.2017 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Záměr směny obecních pozemků 20.06.2016 09.07.2016 Záměr směny obecních pozemků
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím 13.06.2016 13.07.2016 Nabídka pozemků SPU
Text k nabídce
Závěrečný účet DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2015 30.05.2016 16.06.2016 Závěrečný účet 2015 DSO
Závěrečný účet Obce Horní Domaslavice za rok 2015 19.05.2016 06.06.2016 Závěrečný účet za rok 2015
Příloha č. 1 - Zpráva auditora
Příloha č. 1 - Příloha ke zprávě auditora
Příloha č. 1 - FIN 2-12
Příloha č. 1 -Rozvaha - Bilance
Příloha č. 1 - Výkaz zisku a ztrát
Příloha č. 1 - Příloha
Příloha č. 2 - Výsledovka k 31.12. 2015 - MŠ
Příloha č. 2 - Rozvaha k 31.12. 2015 - MŠ
Příloha č. 2 - Příloha k 31.12. 2015
Program 19. zasedání zastupitelstva obce 17.08.2016 29.08.2016 Program 19. zasedání ZO
Volby do zastupitelstev krajů a Parlamentu ČR 19.08.2016 07.10.2016 Volby do zastupitelstev krajů a Parlamentu ČR
Zápis a usnesení 19. zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 8. 2016 31.08.2016 01.10.2016 Zápis a usnesení z 19. zasedání ZO
Usnesení z 19. zasedání ZO
Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Horní Domaslavice 05.09.2016 21.09.2016 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Příloha č. 1
Příloha č. 2
ČEZ Distribuce - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 08.09.2016 15.11.2016 ČEZ Distribuce
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení 09.09.2016 25.09.2016 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení
Oznámení o zahájení řízení
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím 19.09.2016 19.10.2016 Nabídka pozemků SPÚ - září 2016
Text k nabídce - září 2016
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 21.09.2016 07.10.2016 Oznámení o konání voleb
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu 07.10.2016 28.10.2016 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Příloha č. 1 a č. 2
Program 20. zasedání zastupitelstva obce 17.10.2016 27.10.2016 Program 20. zasedání ZO
UZSVM - seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky 31.10.2016 22.03.2017 Výzva UZSVM
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Zápis a usnesení 20. zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 10. 2016 01.11.2016 02.12.2016 Zápis a usnesení z 20. zasedání ZO
Usnesení z 20. zasedání ZO
ČEZ - vypnutí elektřiny v obci - oblast Pískovna - dne 24. 11. 2016 03.11.2016 24.11.2016 ČEZ - oznámení
Mapa s vyznačením místa vypnutí elektřiny
Oznámení SmVaK o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2017 24.11.2016 31.12.2016 Oznámení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2017
Návrh rozpočtu obce Horní Domaslavice na rok 2017 25.11.2016 12.12.2016 Návrh rozpočtu obce Horní Domaslavice na rok 2017
Návrh rozpočtu na rok 2017 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady 29.11.2016 15.12.2016 Návrh rozpočtu na rok 2017 - MŽaTP
Program 21. zasedání zastupitelstva obce 02.12.2016 12.12.2016 Program 21. zasedání ZO
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 14.12.2016 31.12.2016 OZV č. 1/2016
Zápis a usnesení 21. zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. 12. 2016 15.12.2016 15.01.2017 Zápis a usnesení 21. zasedání ZO
Usnesení 21. zasedání ZO
Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí 05.01.2017 21.01.2017 Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí
Příloha: Rozhodnutí
Valná hromada Honebního společenství Háj 09.01.2017 10.02.2017 Pozvánka na VH HS Háj
Program 22. zasedání zastupitelstva obce 18.01.2017 26.01.2017 Program 22. zasedání ZO
Veřejná vyhláška - možnost převzetí písemnosti 26.01.2017 10.02.2017 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - možnost převzetí písemnosti 26.01.2017 10.02.2017 Veřejná vyhláška
Zápis a usnesení 22. zasedání zastupitelstva obce ze dne 26. 1. 2017 01.02.2017 01.03.2017 Zápis a usnesení 22. zasedání ZO
Usnesení 22. zasedání ZO
Záměr pronájmu Obce Soběšovice 06.02.2017 28.02.2017 Záměr pronájmu
Veřejná vyhláška - možnost převzetí písemnosti 20.02.2017 08.03.2017 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - možnost převzetí písemnosti 20.02.2017 08.03.2017 Veřejná vyhláška
Program 23. zasedání zastupitelstva obce 08.03.2017 16.03.2017 Program 23. zasedání ZO