Veřejnoprávní smlouvy

VPS – poskytnutí dotace – Římskokatolická farnost Domaslavice

VPS – poskytnutí dotace ŘKF

VPS – poskytnutí dotace – Klub žen Horní Domaslavice

VPS – poskytnutí dotace Klub žen

VPS – poskytnutí dotace – TJ Sokol Vojkovice

VPS – TJ Sokol Vojkovice

VPS – poskytnutí dotace – Český svaz včelařů

VPS – Český svaz včelařů