Obecně závazné vyhlášky


OZV č. 2/2007 o místním poplatku za odpady