Výběrové řízení – Zpracování projektové dokumentace

Obec Horní Domaslavice vyhlašuje Výběrové řízení na akci “Zpracování projektové dokumentace pro vybudování veřejně přístupné účelové komunikace”.

Podmínky a informace k danému výběrovému řízení jsou uvedeny v příloze.

Výběrové řízení