Tisková zpráva Charity Český Těšín

TKS-LOGO fin_black_datum-01Tisková zpráva Charity Český Těšín, 30. 1. 2017

Tříkrálové koledování skončilo, pokladničky jsou rozpečetěny

Český Těšín – Pracovníci Charity Český Těšín dokončili rozpečeťování pokladniček, s nimiž charitní koledníci koledovali v rámci celonárodní Tříkrálové sbírky. Výnos koledování českotěšínské Charity je o 54 tisíc nižší než v roce minulém a letošní sbírka je srovnatelná se sbírkou předloňskou. Celorepublikově byl ale tento ročník sbírky rekordní s celkovým výnosem 100 307 789 Kč, v naší ostravsko-opavské diecézi byl také překonán loňský výnos koledování a celková částka činí 15 682 874 Kč.

V období prvních 15 dní měsíce ledna navštěvovali již tradičně naše domovy tříkráloví koledníčci, přinášející koledu a přání požehnaného roku 2017. „Dne 27. 1. 2017 byly na obecních a městských úřadech rozpečetěny poslední pokladničky. Z celkem 210 pokladniček činí výnos koledování letošní Tříkrálové sbírky celkem 929 917,- Kč,“ sděluje jedna z koordinátorek sbírky za Charitu Český Těšín Kamila Malyszová a dodává: „Vybraná částka je o něco nižší než v minulém roce, ale v žádném případě nepociťujeme zklamání. Jsme vděční za každý dar a vážíme si každé pomoci. Tříkrálová sbírka pro nás neznamená jen získávání peněz, ale i šíření požehnání a všeho dobrého do nového roku.“

V některých obcích zaznamenali charitní pracovníci nárůst vykoledované částky, jinde došlo k poklesu.  Tradičně se charitním koledníkům dařilo v Českém Těšíně, Těrlicku a na Hnojnicku. Překvapivý byl nárůst vykoledované částky v Karviné, Dolních Tošanovicích a Soběšovicích.

Vzhledem k tomu, že se koleduje zejména v prvním týdnu konání sbírky, kdy panovaly největší mrazy, bylo koledování náročné, některé menší děti vydržely venku jen chvíli. Také byla v tomto období v mnoha obcích vysoká nemocnost.

„V letošním roce jsme zapečetili celkem 210 pokladniček. Ne všechny ale byly nakonec využity. To není nic neobvyklého, tato situace se stává každoročně. Nicméně letos bylo prázdných pokladniček o něco více, některé skupinky koledníků nám vypadly, což nás mrzí. Toto bylo způsobeno především počasím, kdy byly opravdu tuhé mrazy a mnoho koledníků onemocnělo. Určitě se ale budeme snažit do příští sbírky stále oslovovat veřejnost a kontaktovat případné nové koledníky, abychom zaplnili co nejvíce pokladniček a prázdných zůstávalo co nejméně“, vysvětluje spolukoordinátorka Lucie Richterová.

„Jménem Charity Český Těšín srdečně děkuji všem, kteří se na Tříkrálové sbírce 2017 podíleli. Veliký dík patří všem dárcům za štědré přijetí charitních koledníků, organizátorům za jejich pomoc se zabezpečením sbírky a zejména všem malým i velkým koledníkům, bez nichž by sbírka nebyla možná,“ děkuje ředitelka Charity Český Těšín Andrea Beličinová.

Kompletní výsledky sbírky, stejně jako výčet schválených záměrů, ke kterým bude sbírka využita, jsou k dispozici na webových stránkách Charity Český Těšín – www.ceskytesin.caritas.cz.

 

obec počet pokladniček 2017 výnos z koledování 2017 počet pokladniček 2016 výnos z koledování 2016
Albrechtice 5 20 928 Kč 5 30 600 Kč
Český Těšín 60 320 748 Kč 60 357 156 Kč
Chotěbuz 4 41 730 Kč 4 25 697 Kč
Dolní Domaslavice 5 12 768 Kč 5 29 725 Kč
Dolní Tošanovice 3 11 770 Kč 3 5 630 Kč
Havířov 30 63 857 Kč 30 85 500 Kč
Hnojník 10 53 142 Kč 10 46 618 Kč
Horní Bludovice 2 3 195 Kč 2 7 834 Kč
Horní Domaslavice 4 30 930 Kč 4 31 844 Kč
Horní Suchá 5 30 128 Kč 4 28 526 Kč
Horní Tošanovice 3 13 692 Kč 3 10 622 Kč
Karviná 24 83 468 Kč 25 69 151 Kč
Komorní Lhotka 7 41 356 Kč 7 38 782 Kč
Petrovice u Karviné 4 23 211 Kč 3 27 487 Kč
Ropice 3 12 119 Kč 3 11 960 Kč
Soběšovice 4 24 468 Kč 4 18 247 Kč
Stonava 4 16 260 Kč 4 25 221 Kč
Těrlicko 15 68 833 Kč 15 68 470 Kč
Třanovice 15 43 404 Kč 15 53 418 Kč
Vělopolí 3 13 910 Kč 3 11 570 Kč
  210   209  
Výnos   929 917 Kč   984 058 Kč

logo CHČT