Nařízení státní veterinární správy

Z důvodu výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v obci Dobrá, vydala Státní veterinární správa mimořádná veterinární opatření.

Ve vzdálenosti 3 km od ohniska nákazy je stanoveno ochranné pásmo. V obci Horní Domaslavice spadá do ochranného pásma oblast obce na levém břehu potoka Řetník (v mapě vyznačeno růžovým šrafováním). V této oblasti bude provedeno sčítání drůbeže ve všech domech, kde se drůbež chová. Chovatelé mají mít dle nařízení veterinární správy drůbež v uzavřených prostorách po celou dobu platnosti opatření.

20170313083805_00001

Zbývající část obce Horní Domaslavice, která se nachází na pravé straně břehu potoka Řetník (v mapě není vyznačena) je v oblasti pásma dozoru (do 10 km od výskytu nákazy). V této oblasti mohou chovatelé mít drůbež venku, ale musí zajistit krmení a vodu v uzavřených prostorách, aby se ke krmení a vodě nedostaly volně žijící ptáci.

O skončení opatření veterinární správy budeme informovat na webových stránkách.

Narizeni_SVS_-_aviarni_influenza_-_ohnisko_Dobra