Výběrové řízení – Dopravní hřiště MŠ – Koloběžková dráha

Obec Horní Domaslavice vyhlašuje Výběrové řízení na akci „Dopravní hřiště MŠ – Koloběžková dráha“.

Podmínky a informace k danému výběrovému řízení jsou uvedeny v příloze.

VŘ – Koloběžková dráha

A.1 Přehledná situace

A.2 Siruace stavby

A.3 Vytyčovací schéma

A.4 Vzorový příčný řez jízdním pásem

Technická zpráva

Dopravní hřiště MŠ – SLEPÝ