Asfaltový recyklát

Vážení spoluobčané,

tak, jako každý rok, i v letošním roce zajistila Obec Horní Domaslavice dovoz asfaltového recyklátu pro vyspravení příjezdových cest. Recyklát je umístěn u Obecního úřadu.

Odvoz a nakládku  recyklátu si zajišťují občané, kteří mají o recyklát zájem, sami.