Výběrové řízení – PD na rekonstrukci budovy Mateřské školy

Obec Horní Domaslavice vyhlašuje Výběrové řízení na akci „PD na rekonstrukci budovy Mateřské školy“.

Podmínky a informace k danému výběrovému řízení jsou uvedeny v příloze.

VŘ – Rekonstrukce MŠ

Příloha č. 1 – Metodický pokyn pro návrh větrání škol_SC 5.1

Příloha č. 2 – MŠ – návrh 1. patro

Příloha č. 2 – MŠ – návrh 2. patro

Příloha č. 3 – Výkresy.pdf

Příloha č. 4 – SoD