Výběrové řízení 2 – Chodník OÚ a výjezd z garáže

Obec Horní Domaslavice vyhlašuje Výběrové řízení na akci „Chodník OÚ a výjezd z garáže“.

Podmínky a informace k danému výběrovému řízení jsou uvedeny v příloze. V případě zájmu napište na obec@hornidomaslavice.cz a bude vám zasláno zaměření ve formátu dwg.

VŘ – Chodník OÚ a výjezd z garáže

Smlouva o dílo

Projektová dokumentace a položkový rozpočet k nacenění:

PD – průvodní a technická zpráva, org. výstavby

B-50-15-1 Přehledná situace stavby Model

B-50-15-2 Koordinační situace stavby

C-50-15-2 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY A-A až D-D

C-50-15-3 Příčné řezy

C-50-15-4 Schéma zábradlí Model

E-50-15-2 Situace ZOV Model

Stavební povolení

ČEZ – k DSP

ČEZsouhlas s prací v och pásmu k DUR

Koordinované stanovisko

Policie ČR FM K DUR

NIPI

Situace k územnímu rozhodnutí

Územní rozhodnutí

Vyjádření Policie ČR k DSP

Rozpočet slepý