Zahájení projektu “Snížení energetické náročnosti objektu Obecního úřadu”