Výběrové řízení – PD na opravu budovy Hasičské zbrojnice

Obec Horní Domaslavice vyhlašuje Výběrové řízení na akci „Projektová dokumentace na opravu budovy Hasičské zbrojnice“.

Podmínky a informace k danému výběrovému řízení jsou uvedeny v příloze.

 

VŘ – Oprava Hasičské zbrojnice

Příloha č. 1 – SoD