Zápis a usnesení z ustavující schůze ZO – 6. 11. 2014