Sběr nebezpečného a objemného odpadu, elektrozařízení a výkup papíru