Zájezd do Polska

Zájezd do Polska

Vážení spoluobčané, v letošním roce se bude konat obecní zájezd do Polska do Wroclawi. Zájezd se bude konat 14.12.2019. Odjezdy na zájezd budou od Obecního úřadu v 6:00 hod. a z autobusové zastávky Horní Domaslavice „U kaple“ v 5:30 hod. Již nyní se můžete na zájezd hlásit.

Objednané jsou 2 autobusy. Cena zájezdu pro občany z obce Horní Domaslavice 300,- Kč včetně cestovního pojištění. Cena pro občany z ostatních obcí 450,- Kč včetně cestovního pojištění. Platbu za zájezd je nutné uhradit do 15.11.2019.

Hlásit se můžete osobně na obecním úřadě v době úředních hodin (Po 8:00-12:00, 13:00-17:00, St 8:00-12:00, 13:00-17:00, čt 8:00-12:00) nebo telefonicky na tel: 558 664 342 nebo 734 232 521