Výběrové řízení – pozice Správce multifunkčního hřiště a sběrného dvora v obci Dobrá