Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Správce multifunkčního hřiště – Obec Dobrá