Závazná přihláška o zapůjčení kompostéru

Vážení spoluobčané,
provádíme průzkum zájemců o domovní kompostér z důvodu řešení žádosti o dotaci v roce 2020. Kompostéry by byly občanům poskytovány bezplatně, stejně jako minule. Žádost si mohou požádat i ti, kteří kompostér jíž mají. Vyplněnou přihlášku můžete zaslat na e-mail: obec@hornidomaslavice.cz nebo odevzdat osobně na úřadě v úřední hodiny.

Závazná přihláška o zapůjčení kompostéru

Závazná přihláška o zapůjčení kompostéru