Shromážďování návrhů na změnu č. 1 územního plánu Horní Domaslavice

Vážení spoluobčané,

zastupitelstvo obce Horní Domaslavice (usnesení č. 130/11/2020)  schvaluje podávání žádosti pro změnu číslo 1 územního plánu obce Horní Domaslavice do 13.7.2020.

Návrhy podávejte na vyplněných formulářích Návr-na-pořízení-změny-územního-plánu (1)

K návrhu je potřeba doložit snímek katastrální mapy s vyznačeným předmětným pozemkem.