Zápis a usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce HD