Mobilní rozhlas obce Horní Domaslavice

Obec Horní Domaslavice zavádí Mobilní rozhlas
Občané, kteří chtějí být informování pomocí sms a emailu se mohou registrovat přes níže uvedený odkaz, případně vyplnit přiložený formulář a doručit jej na úřad: vhozením do poštovní schránky, odesláním na email obec@hornidomaslavice.cz nebo zasláním fotografie na tel. číslo 734232521.
 
Tento způsob komunikace vám zajistí včasné informace o dění v obci a především situaci související s nouzovou situací státu.
 
https://hornidomaslavice.mobilnirozhlas.cz/