Stanovisko Národního referenčního centra – nakládání s odpady