Zápis a usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce HD