Oznámení pro občany

V termínu od 03. 08. 2020 do 09. 08. 2020

Nebude možné na úřadě vyřídit změnu trvalého pobytu, ověření listin a podpisů,

nebude v provozu pracoviště  CZECH POINT