Tašky na tříděný odpad

Vážení spoluobčané,

obec Horní Domaslavice zakoupila od firmy EKO-KOM, a. s. tašky na tříděný odpad (sada obsahuje tašku na PLAST, PAPÍR, SKLO).

Každý dům (resp. číslo popisné) má nárok na jednu sadu tašek. Sady je možné si vyzvednout na Obecním úřadě.