Informace k volbám do zastupitelstev krajů ve dnech 7. – 8. 10. 2016

Kontakt na zapisovatelku okrskové volební komise:

  • Marcela Šubertová – +420 734 232 522

V případě zájmu o volení do hlasovací urny, je možné se dohodnout s paní Šubertovou na výše uvedeném tel. čísle.

Volby 2016

Oznámení o konání voleb