Úřední deska

Aktivní záznamy na úřední desce

Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Přílohy
UZSVM - seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky 18.03.2020 31.12.2023 Seznam nemovitých věcí
seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ke zveřejnění 10.04.2019 31.12.2023 ČJ-UZSVM-OFM
seznam
Oznámení obcím o vyvěšení rozpočtu 05.12.2019 31.12.2020 Oznámení obcím o vyvěšení rozpočtu
Oznámení o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 14.12.2019 31.12.2020 Oznámení
Oznámení
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 29.07.2020 31.12.2022 VV Opatření obecné povahy
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 2. a 3. října 2020 a DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 2. a 3. října 2020 (první kolo) - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 29.07.2020 04.10.2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 18.08.2020 11.10.2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Zapisovatel okrskové volební komise 20.08.2020 11.10.2020 Zapisovatel okrskové volební komise
Zápis a usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Horní Domaslavice ze dne 27. 08. 2020 03.09.2020 04.10.2020 Zápis a usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Horní Domaslavice ze dne 27. 08. 2020
Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Horní Domaslavice ze dne 27. 08. 2020 03.09.2020 04.10.2020 Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Horní Domaslavice ze dne 27. 08. 2020
Informace o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České Republiky 17.09.2020 11.10.2020 Informace o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České Republiky

Sejmuté záznamy na úřední desce

Název Datum vyvěšení Datum sejmutí Přílohy
Záměr obce zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 15.07.2016 01.08.2016 Záměr obce zřídit právo stavby
Nařízení města č. 1/2016 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 01.07.2016 01.08.2016 Nařízení města č. 1/2016
Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele / ředitelky Mateřské školy Horní Domaslavice, p. o. 23.06.2016 25.07.2016 Konkursní řízení
UZSVM - seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků 16.03.2016 20.03.2017 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Záměr směny obecních pozemků 20.06.2016 09.07.2016 Záměr směny obecních pozemků
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím 13.06.2016 13.07.2016 Nabídka pozemků SPU
Text k nabídce
Závěrečný účet DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2015 30.05.2016 16.06.2016 Závěrečný účet 2015 DSO
Závěrečný účet Obce Horní Domaslavice za rok 2015 19.05.2016 06.06.2016 Závěrečný účet za rok 2015
Příloha č. 1 - Zpráva auditora
Příloha č. 1 - Příloha ke zprávě auditora
Příloha č. 1 - FIN 2-12
Příloha č. 1 -Rozvaha - Bilance
Příloha č. 1 - Výkaz zisku a ztrát
Příloha č. 1 - Příloha
Příloha č. 2 - Výsledovka k 31.12. 2015 - MŠ
Příloha č. 2 - Rozvaha k 31.12. 2015 - MŠ
Příloha č. 2 - Příloha k 31.12. 2015
Program 19. zasedání zastupitelstva obce 17.08.2016 29.08.2016 Program 19. zasedání ZO
Volby do zastupitelstev krajů a Parlamentu ČR 19.08.2016 07.10.2016 Volby do zastupitelstev krajů a Parlamentu ČR
Zápis a usnesení 19. zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 8. 2016 31.08.2016 01.10.2016 Zápis a usnesení z 19. zasedání ZO
Usnesení z 19. zasedání ZO
Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Horní Domaslavice 05.09.2016 21.09.2016 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Příloha č. 1
Příloha č. 2
ČEZ Distribuce - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 08.09.2016 15.11.2016 ČEZ Distribuce
Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení 09.09.2016 25.09.2016 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení
Oznámení o zahájení řízení
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím 19.09.2016 19.10.2016 Nabídka pozemků SPÚ - září 2016
Text k nabídce - září 2016
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 21.09.2016 07.10.2016 Oznámení o konání voleb
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu 07.10.2016 28.10.2016 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Příloha č. 1 a č. 2
Program 20. zasedání zastupitelstva obce 17.10.2016 27.10.2016 Program 20. zasedání ZO
UZSVM - seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky 31.10.2016 22.03.2017 Výzva UZSVM
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Zápis a usnesení 20. zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 10. 2016 01.11.2016 02.12.2016 Zápis a usnesení z 20. zasedání ZO
Usnesení z 20. zasedání ZO
ČEZ - vypnutí elektřiny v obci - oblast Pískovna - dne 24. 11. 2016 03.11.2016 24.11.2016 ČEZ - oznámení
Mapa s vyznačením místa vypnutí elektřiny
Oznámení SmVaK o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2017 24.11.2016 31.12.2016 Oznámení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2017
Návrh rozpočtu obce Horní Domaslavice na rok 2017 25.11.2016 12.12.2016 Návrh rozpočtu obce Horní Domaslavice na rok 2017
Návrh rozpočtu na rok 2017 - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady 29.11.2016 15.12.2016 Návrh rozpočtu na rok 2017 - MŽaTP
Program 21. zasedání zastupitelstva obce 02.12.2016 12.12.2016 Program 21. zasedání ZO
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnost dle energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb.) 13.12.2016 12.04.2017 Upozornění vlastníkům a uživatelům
Situační zákres trasy vedení
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 14.12.2016 31.12.2016 OZV č. 1/2016
Zápis a usnesení 21. zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. 12. 2016 15.12.2016 15.01.2017 Zápis a usnesení 21. zasedání ZO
Usnesení 21. zasedání ZO
Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí 05.01.2017 21.01.2017 Veřejná vyhláška - doručení rozhodnutí
Příloha: Rozhodnutí
Valná hromada Honebního společenství Háj 09.01.2017 10.02.2017 Pozvánka na VH HS Háj
Program 22. zasedání zastupitelstva obce 18.01.2017 26.01.2017 Program 22. zasedání ZO
Veřejná vyhláška - možnost převzetí písemnosti 26.01.2017 10.02.2017 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - možnost převzetí písemnosti 26.01.2017 10.02.2017 Veřejná vyhláška
Zápis a usnesení 22. zasedání zastupitelstva obce ze dne 26. 1. 2017 01.02.2017 01.03.2017 Zápis a usnesení 22. zasedání ZO
Usnesení 22. zasedání ZO
Záměr pronájmu Obce Soběšovice 06.02.2017 28.02.2017 Záměr pronájmu
Veřejná vyhláška - možnost převzetí písemnosti 20.02.2017 08.03.2017 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - možnost převzetí písemnosti 20.02.2017 08.03.2017 Veřejná vyhláška
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 28.02.2017 31.03.2017 Výroční zpráva za rok 2016
Dražební vyhláška 06.03.2017 26.04.2017 Dražební vyhláška
Program 23. zasedání zastupitelstva obce 08.03.2017 16.03.2017 Program 23. zasedání ZO
Nařízení státní veterinární správy 13.03.2017 04.04.2017 Nařízení státní veterinární správy
Zápis a usnesení 23. zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. 3. 2017 20.03.2017 20.04.2017 Zápis a usnesení 23. zasedání ZO
Usnesení 223. zasedání ZO
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 20.03.2017 05.04.2017 OZV č. 1/2017
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu na rok 2017 a Střednědobého výhledu rozpočtu - Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady 21.03.2017 21.04.2017 Oznámení
UZSVM - seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky 20.03.2017 16.10.2017 Výzva UZSVM
Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
Nařízení státní veterinární správy - změna 03.04.2017 11.04.2017 Nařízení SVS
Mapa s vyznačeným pásmem dozoru
Nařízení státní veterinární správy - změna II. 10.04.2017 07.05.2017 Nařízení SVS
Program 24. zasedání zastupitelstva obce 25.04.2017 04.05.2017 Program 24. zasedání ZO
Veřejná vyhláška Finančního úřadu 27.04.2017 29.05.2017 VV - FÚ
Veřejná vyhláška - opatření obecné pavahy - přechodná úprava provozu 28.04.2017 05.05.2017 VV - opatření obecné pavahy - přechodná úprava provozu
Příloha k VV
Ohlášení vypínaní eletktřiny 23. 5. 2017 28.04.2017 23.05.2017 Ohlášení vypínaní eletktřiny
Mapa
Ohlášení vypínaní eletktřiny 24. 5. 2017 02.05.2017 24.05.2017 Ohlášení vypínaní eletktřiny
Mapa 1
Mapa 2
Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů 2016 28.04.2017 31.05.2017 Porovnání položek pro výpočet ceny
Zápis a usnesení 24. zasedání zastupitelstva obce ze dne 4. 5. 2017 11.05.2017 11.06.2017 Zápis a usnesení 24. zasedání ZO
Usnesení 24. zasedání ZO
Závěrečný účet DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2016 05.06.2017 21.06.2017 Závěrečný účet DSO 2016
Přezkum hospodaření 2016 DSO
Závěrečný účet Obce Horní Domaslavice za rok 2016 05.06.2017 21.06.2017 Závěrečný účet obce za rok 2016, včetně příloh
Rozvaha 2016
Výkaz zisků a ztrát 2016
Příloha 2016
Program 25. zasedání zastupitelstva obce 13.06.2017 22.06.2017 Program 25. zasedání ZO
Zápis a usnesení 25. zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 6. 2017 30.06.2017 30.07.2017 Zápis a usnesení 25. zasedání ZO
Usnesení 25. zasedání ZO
Program 26. zasedání zastupitelstva obce 31.07.2017 08.08.2017 Program 26. zasedání ZO
Nabídka pozemků k pronájmu 02.08.2017 31.10.2017 Nabídka pozemků k pronájmu
Seznam nabízených pozemků k pronájmu
Oznámení o uložení dokumentů - závěrečný účet 03.08.2017 20.08.2017 Oznámení o uložení dokumentů závěrečný účet 2016 a rozpočet
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 09.08.2017 15.08.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Situační snímek PDZ
Zápis a usnesení 26. zasedání zastupitelstva obce ze dne 8. 8. 2017 09.08.2017 09.09.2017 Zápis a usnesení 26. zasedání ZO
Usnesení 26. zasedání ZO
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 21.08.2017 20.10.2017 Stanovení minimálního počtu členů volební komise
Smlouva o právu provést stavbu - vodovodní řád 22.08.2017 07.09.2017 Smlouva o právu provést stavbu - vodovodní řád
Stanovení zapisovatele, počtu a sídla volebních okrsků 05.09.2017 20.10.2017 Stanovení zapisovatele, počtu a sídla volebních okrsků
Ohlášení vypínaní eletktřiny - 25. 9. 2017, 3. 10. 2017 05.09.2017 14.09.2017 Ohlášení vypínaní eletktřiny - 25. 9. 2017
Ohlášení vypínaní eletktřiny - 3. 10. 2017
Program 27. zasedání ZO 24.08.2017 07.09.2017 Program 27. zasedání ZO
Veřejná vyhláška - aktualizace zásad územního rozvoje MSK 05.09.2017 21.09.2017 VV - aktualizace zásad územního rozvoje MSK
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu 05.09.2017 21.09.2017 VV - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
Zápis a usnesení 27. zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. 9. 2017 12.09.2017 12.10.2017 Zápis a usnesení 27. zasedání ZO
Usnesení 27. zasedání ZO
Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy 18.09.2017 05.10.2017 VV - návrh OOP
Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví 19.09.2017 15.11.2017 ČEZ - upozornění
Smlouva o právu provést stavbu 04.10.2017 22.10.2017 Smlouva o právu provést stavbu
UZSVM - seznam nemovitých věcí s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky 16.10.2017 13.03.2018 UZSVM
Horní Domaslavice - seznam
VV - opatření obecné povahy - komunikace 16.10.2017 01.11.2017 VV - opatření obecné povahy
Situační výkres
Program 28. zasedání zastupitelstva obce 18.10.2017 26.10.2017 Program 28. zasedání
Nabídka pozemků k pronájmu od SPÚ 01.11.2017 06.02.2018 Průvodní dopis
Nabídka pozemků k pronájmu
Zápis a usnesení 28. zasedání zastupitelstva obce ze dne 26. 10. 2017 02.11.2017 02.12.2017 Zápis a usnesení 28. zasedání ZO
Usnesení 28. zasedání ZO
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy MZe 08.11.2017 26.11.2017 OOP - MZe
Seznam obcí - připomínek
Oznámení DSO Mikroregionu Žermanické a Těrlicképřehrady 09.11.2017 31.12.2017 RO č. 2/2017
Oznámení DSO MŽaTP
Informace o počtu a sídle volebních okrsků a stanovení minimálního počtu členů komise 13.11.2017 27.01.2018 Stanovení min. počtu členů okrskové komise
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Oznámení SmVaK o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2018 22.11.2017 31.12.2017 SmVaK - vodné 2018
Návrh rozpočtu obce na rok 2018 25.11.2017 13.12.2017 Návrh rozpočtu 2018
Návrh střednědobého výhledu hospodaření obce 25.11.2017 13.12.2017 Návrh - výhled 2018 - 2020
Program 29. zasedání zastupitelstva obce 04.12.2017 13.12.2017 program 29. zasedání
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 01.12.2017 27.01.2018 Jmenování zapisovatele
Návrh rozpočtu DSO MŽaTP, oznámení o uložení 11.12.2017 29.12.2017 Návrh rozpočtu a oznámení o uložení
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 13.12.2017 31.12.2017 OZV č. 2/2017
Oznámení o době a místě konání voleb-první kolo 15.12.2017 13.01.2018 Oznámení o době a místě konání voleb-první kolo
Zápis a usnesení 29. zasedání zastupitelstva obce ze dne 12 12. 2017 15.12.2017 15.01.2018 Zápis a usnesení 29. zasedání ZO
Usnesení 29. zasedání ZO
Pozvánka - okrsková volební komise 20.12.2017 25.12.2017 Pozvánka komise
Oznámení o uložení písemností 20.12.2017 31.12.2018 Oznámení o uložení písemností
Oznámení o uložení písemností DSO MŽaTP 04.01.2018 31.12.2018 Oznámení o vyvěšení a uložení
Program 30. zasedání zastupitelstva obce 08.01.2018 16.01.2018 Program 30. zasedání
Oznámení o době a místě konání voleb - druhé kolo 19.01.2018 27.01.2018 Oznámení o době a místě konání voleb-druhé kolo
Zápis a usnesení 30. zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. 1. 2018 24.01.2018 24.02.2018 Zápis a usnesení 30. zasedání ZO
Usnesení 30. zasedání ZO
Oznámení o odstranění a oklešťování stromoví 24.01.2018 31.03.2018 Oznámení na odstranění a okleštění stromoví
Upozornění vlastníkům
Nabídka pozemků k pronájmu od SPÚ 07.02.2018 02.05.2018 Průvodní dopis
Nabídka pozemků k pronájmu
Veřejná výzva na pracovní místo - dělník 27.02.2018 16.03.2018 Veřejná výzva na pracovní místo - dělník
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 28.02.2018 31.03.2018 výroční zpráva 2017
Program 31. zasedání zastupitelstva obce 13.03.2018 21.03.2018 Program 31. zasedání
Zápis a usnesení 31. zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. 3. 2018 26.03.2018 26.04.2018 Zápis a usnesení 31. zasedání ZO
Usnesení 31. zasedání ZO
Záměr pronájmu nebytových prostor v Dolních Domaslavicích 16.04.2018 30.04.2018 Záměr pronájmu
Veřejná vyhláška Finanční úřad 27.04.2018 29.05.2018 Veřejná vyhláška Finanční úřad
Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů 2017 30.04.2018 02.06.2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny
Nabídka pozemků k pronájmu od SPÚ 02.05.2018 01.08.2018 SPÚ nabídka pozemků k pronájmu
Příloha - seznam pozemků
Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů 23.05.2018 30.06.2018 Oznámení pověřence
Návrh Závěrečného účtu obce Horní Domaslavice za rok 2017 25.05.2018 15.06.2018 Návrh Závěrečného účetu 2017
Přílohy k návrhu závěrečnému účtu 2017
Návrh Závěrečného účtu DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady za rok 2017 05.06.2018 28.06.2018 Přezkum hospodaření 2017 DSO
Závěrečný účet 2017 Mikroregion
Program 32. zasedání ZO 05.06.2018 14.06.2018 program 32. zasedání
Zápis a usnesení 32. zasedání zastupitelstva obce ze dne 14. 6 2018 27.06.2018 28.07.2018 Zápis a usnesení 32. zasedání ZO
Usnesení 32. zasedání ZO
Program 33. zasedání ZO 11.07.2018 20.07.2018 Program 33. zasedání
Zveřejnění seznamu vytvoření volebních obvodů, počtu členů zastupitelstva obce a podpisů na peticích 13.07.2018 07.10.2018 Zveřejnění seznamu
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy 16.07.2018 05.08.2018 Návrh OOP
Oznámení o zahájení územního řízení 18.07.2018 03.08.2018 Oznámení o zahájení řízení
Zápis a usnesení 33. zasedání zastupitelstva obce ze dne 19. 7. 2018 06.08.2018 06.09.2018 Zápis a usnesení 33. zasedání ZO
Usnesení 33. zasedání ZO
Nabídka pozemků k pronájmu od SPÚ 01.08.2018 01.10.2018 SPÚ nabídka pozemků k pronájmu
Příloha - seznam pozemků
Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise 06.08.2018 06.10.2018 Stanovení počtu okrskové komise
Program 34. zasedání zastupitelstva obce 06.08.2018 14.08.2018 program 34. zasedání
Veřejná vyhláška - předávání lesních hospodářských osnov 13.08.2018 29.08.2018 Veřejná vyhláška
Informace o počet a sídle okrsků, jmenování zapisovatele 20.08.2018 06.10.2018 Počet a sídlo okrsků,zapisovatel
Nemovitost - dražební vyhláška - odložení dražby 20.08.2018 24.10.2018 Dražební vyhláška
Nemovitost - odročení_el dražby
Zápis a usnesení 34. zasedání zastupitelstva obce ze dne 14. 8. 2018 29.08.2018 29.09.2018 Zápis a usnesení 34. zasedání ZO
Usnesení 34. zasedání ZO
Oznámení o době a místě voleb do zastupitelstva obce 06.09.2018 06.10.2018 Oznámení o době a místě
Územní rozhodnutí 10.09.2018 25.09.2018 Územní rozhodnutí
Program 35. zasedání ZO 18.09.2018 27.09.2018 Program 35. zasedání ZO
Nabídka pozemků k pronájmu od SPÚ 03.10.2018 06.02.2019 SPÚ nabídka pozemků k pronájmu
Příloha - seznam pozemků
Výsledky voleb do zastupitelstva obce 06.10.2018 07.11.2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Zápis a usnesení 35. zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 9. 2018 04.10.2018 04.11.2018 Zápis a usnesení 35. zasedání ZO
Usnesení 35. zasedání ZO
Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 22.10.2018 31.10.2018 program 1. zasedání - ustavující schůze
Zápis a usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 07.11.2018 07.12.2018 Zápis a usnesení 1. zasedání ZO - ustavující schůze
Usnesení 1. zasedání ZO - ustavující schůze
Program 2. zasedání ZO 07.11.2018 15.11.2018 program 2. zasedání
Veřejná vyhláška OOP aktualizace č.1 ZÚR 13.11.2018 29.11.2018 Veřejná vyhláška
Veřejná výzva na pozici dělník 16.11.2018 10.12.2018 Veřejná výzva
Zápis a usnesení 2. zasedání ZO – 15. 11. 2018 26.11.2018 26.12.2018 Zápis a usnesení 2. zasedání ZO
Usnesení 2. zasedání ZO
Oznámení SmVaK o změně ceny vodného od 1.1.2019 27.11.2018 31.12.2018 Oznámení SmVaK
Návrh rozpočtu obce pro rok 2019 27.11.2018 13.12.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019
Program 3. zasedání zastupitelstva obce 03.12.2018 13.12.2018 program 3. zasedání
Návrh rozpočtu na rok 2019 DSO mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady 05.12.2018 27.12.2018 Návrh rozpočtu 2019
Oznámení o uložení dokumentů - rozpočet pro rok 2019 DSO MŽ a TŽ 05.12.2018 31.12.2019 Oznámení obcím o vyvěšení rozpočtu
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 14.12.2018 31.12.2018 Obecně závazná vyhláška č. 2/2018
Zápis a usnesení z 3. zasedání ZO HD ze dne 13.12.2018 21.12.2018 21.01.2019 Usnesení z 3. ZO HD 13.12.2018
Zápis a usnesení z 3. ZO HD 13.12.2018
Veřejná vyhláška zveřejnění usnesení oprava UIZ ZUR MSK po A1 18.12.2018 04.01.2019 Veřejná vyhláška
Životní podmínky - výběrové šetření v domácnostech 29.01.2019 27.05.2019 Výběrové šetření v domáscnosti
Veřejná vyhláška 30.01.2019 17.02.2019 Veřejná vyhláška
Program 4. zasedání ZO Horní Domaslavice 12.02.2019 21.02.2019 Program 4. zasedání ZO H. Domaslavice
Oznámení o rozpočtových pravidlech 14.12.2018 31.12.2019 Oznámení dle zákona č. 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech
Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2018 21.02.2019 31.03.2019 Výroční zpráva
Zápis a usnesení z 4. zasedání ZO 21.2.2019 25.02.2019 25.03.2019 Usnesení z 4. zasedání ZO
Zápis a usnesení z 4. zasedání ZO
Veřejná vyhláška 04.03.2019 19.03.2019 Veřejná vyhláška
Informace o počtu a sídle volebních okrsků do voleb Evropského parlamentu 25.03.2019 25.05.2019 Informace pro volby do Evropského parlamentu
Program ZO 22.03.2019 01.04.2019 program
Program 6. zasedání ZO 03.04.2019 15.04.2019 program 6. zasedání
Veřejná vyhláška - opatřaní obecné povahy 08.04.2019 06.04.2020 Veřejná vyhláška
Příloha VV
Záměr prodeje nemovitostí 10.04.2019 29.04.2019 Záměr prodeje nemovitostí
Zápis a usnesení z 5. zasedání ZO HD ze dne 3.4.2019 10.04.2019 10.05.2019 Zápis z 5. zasedání ZO
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 10.04.2019 25.05.2019 Jmenování zapisovatele
Veřejná Vyhláška - stanovení místní úpravy provozu 10.04.2019 25.05.2019 VV - stanovení místní úpravy provozu
VV - zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek chráněných druhů živočichů 18.04.2019 06.05.2019 Veřejná vyhláška
Příloha VV
Zápis a usnesení z 6. zasedání ZO ze dne 15.4.2019 24.04.2019 24.05.2019 Zápis a usnesení z 6. zasedání ZO
Usnesení z 6. zasedání ZO
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí 2019 26.04.2019 27.05.2019 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 25.04.2019 02.05.2019 Veřejná vyhláška
Vyjádření PČR
PDZ
OZV č. 1/2019 o nočním klidu 29.04.2019 15.05.2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů 2018 29.04.2019 29.05.2019 Porovnání všech položek z výpočtu ceny
Záměr směny nemovitostí 02.05.2019 18.05.2019 Záměr směny nemovitostí
Informace k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím služby SIPO 02.05.2019 02.06.2019 Informace SIPO
Informace e-mail
VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu 02.05.2019 09.05.2019 VV - OOP - stanovení PDZ
Závěrečný účet za rok 2018 22.05.2019 13.06.2019 Závěrečný účet za rok 2018
Program 7. zasedání zastupitelstva obce 02.06.2019 12.06.2019 Program 7. zasedání
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady 13.06.2019 30.06.2019 Závěrečný účet DSO
Přezkum hospodaření 2018 DSO
Zápis a usnesení ze 7. zasedání ZO 19.06.2019 19.07.2019 Zápis a usnesení ze 7. zasedání ZO
Usnesení ze 7. zasedání ZO
Nařízení města č. 2/2019 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 20.06.2019 08.07.2019 Nařízení města č. 2/2019
OZV č. 2/2019 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2018 20.06.2019 08.07.2019 OZV č. 2/2019
Program 8. zasedání ZO 24.06.2019 04.07.2019 Program 8. zasedání ZO
Zápis a usnesení 8. zasedání zastupitelstva obce 10.07.2019 10.08.2019 Zápis a usnesení 8. zasedání
Usnesení 8. zasedání ZO
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí 17.07.2019 01.08.2019 Veřejná vyhláška
Mapa
Veřejná vyhláška 31.07.2019 16.08.2019 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - zrušení trvalého pobytu 22.08.2019 06.09.2019 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 02.09.2019 06.04.2020 Veřejná vyhláška
Příloha
Dražební vyhláška 18.09.2019 24.10.2019 Dražební vyhláška
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 19.09.2019 16.11.2019 Upozornění
Oznámení ČEZ o termínech provádění pravidelných odečtů 23.09.2019 11.10.2019 Oznámení
Důvod návštěvy Vašeho odměrného místa
VV- oznámení o zahájení správního řízení 23.09.2019 08.10.2019 Veřejná vyhláška
Program na 9. zasedání ZO 14.10.2019 30.09.2019 14.10.2019 Program
Zápis a usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce 21.10.2019 21.11.2019 Zápis a usnesení z 9. zasedání ZO
Usnesení z 9. zasedání ZO
Usnesení o zrušení dražby 23.10.2019 07.11.2019 Usnesení o zrušení dražby
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí 08.11.2019 25.11.2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
Návrh rozpočtu obce Horní Domaslavice na rok 2020 22.11.2019 10.12.2019 Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Návrh rozpočtu obce na rok 2020
Program na 10. zasedání ZO 26.11.2019 09.12.2019 Program 10. zasedání ZO
Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Horní Domaslavice 04.12.2019 03.01.2020 Veřejná vyhláška
Návrh rozpočtu na rok 2020 MŽaTP 05.12.2019 28.12.2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
VV - opatření obecné povahy 11.12.2019 06.04.2020 Veřejná vyhláška
Příloha č.1
OZV č.4/2019 - o stanovení systému shromažďování, sběru, třídění. využívání a odstraňování KO a nakládání se stavebním odpadem na území obce HD 12.12.2019 31.12.2019 OZV č. 4/2019
OZV č. 5/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy. třídění, využívání a odstraňování KO 12.12.2019 31.12.2019 OZV č. 5/2019
Zápis a usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce 16.12.2019 16.01.2020 Zápis a usnesení z 10. ZO
Usnesení z 10. ZO
Program na 11. zasedání ZO 03.01.2020 13.01.2020 Program na 11. zasedání ZO
Veřejná výzva - referent/ka obecního úřadu 06.01.2020 21.01.2020 Veřejná výzva - referent/ka obecního úřadu
OZV č. 3/2019, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy 08.01.2020 26.01.2020 OZV č. 3/2019
Zápis a usnesení z 11. zasedání ZO 20.01.2020 20.02.2020 Zápis a usnesení z 11. zasedání ZO
Usnesení z 11. zasedání ZO
Finanční úřad - informace k daním z nemovitých věcí 23.01.2020 07.02.2020 Informace FU
Program 12. zasedání zastupitelstva obce Horní Domaslavice 06.02.2020 17.02.2020 Program 12. zasedání ZO
OZV č. 1/2020 o nočním klidu 19.02.2020 06.03.2020 OZV o nočním klidu č. 1/2020
Zápis a usnesení z 12. zasedání ZO 24.02.2020 24.03.2020 Zápis a usnesení z 12. zasedání ZO
Usnesení z 12. zasedání ZO 24.02.2020 24.03.2020 Usnesení z 12. zasedání ZO
Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce 22.04.2020 25.05.2020
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 27.04.2020 27.05.2020 Veřejná vyhláška
Program 13. zasedání zastupitelstva obce Horní Domaslavice 27.04.2020 06.05.2020 Program 13. zasedání zastupitelstva obce Horní Domaslavice
Program 13. zasedání zastupitelstva obce Horní Domaslavice
Zápis a usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Horní Domaslavice ze dne 06. 05. 2020 12.05.2020 12.06.2020 Zápis a usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Horní Domaslavice ze dne 06. 05. 2020
Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Horní Domaslavice ze dne 06. 05. 2020 12.05.2020 12.06.2020 Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce Horní Domaslavice ze dne 06. 05. 2020
OZV o místním poplatku ze psů č. 2/2020 12.05.2020 26.05.2020 OZV o místním poplatku ze psů č. 2/2020
Veřejná vyhláška - opatření obecní povahy - stanovení přechodné úpravy provozu. Přechodná úprava provozu na silnici II. III. tříd v působnosti Mag. m. FM. Žádost o vyjádření k návrhu přechodné úpravy provozu na PK 18.05.2020 24.05.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecní povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
Přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy
Žádost o vyjádření - stanovisko
Ministerstvo Obrany - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy 25.05.2020 27.06.2020 Ministerstvo Obrany - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
Návrh závěrečného účtu za rok 2019 03.06.2020 26.06.2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Zpráva o přezkumu hospodaření MSK 2019 03.06.2020 30.06.2020 Zpráva o přezkumu hospodaření MSK 2019
Závěrečný účet za rok 2019 12.06.2020 30.06.2020 Závěrečný účet 2019
Program 14. zasedání zastupitelstva obce Horní Domaslavice 18.06.2020 30.06.2020 Program 14. zasedání zastupitelstva obce Horní Domaslavice
Program 14. zasedání zastupitelstva obce Horní Domaslavice
Výroční zpráva o poskytování informací obcí Horní Domaslavice v roce 2019 20.02.2020 31.03.2020 Výroční zpráva o poskytování informací obcí Horní Domaslavice v roce 2019
Zápis a usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce Horní Domaslavice ze dne 29. 06. 2020 07.07.2020 08.08.2020 Zápis a usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce Horní Domaslavice ze dne 29. 06. 2020
Usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce Horní Domaslavice ze dne 29. 06. 2020 07.07.2020 08.08.2020 Usnesení z 14. zasedání zastupitelstva obce Horní Domaslavice ze dne 29. 06. 2020
Mimořádné opatření č. 14/2020 - Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 10.07.2020 17.07.2020 Mimořádné opatření č. 14/2020 - Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Mimořádné opatření č. 15/2020 - Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 17.07.2020 24.07.2020 Mimořádné opatření č. 15/2020 - Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Mimořádné opatření č. 16/2020 - Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 24.07.2020 10.08.2020 Mimořádné opatření č. 16/2020 - Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Pozvánka k veřejnému projednání A2 ZÚR MSK 04.08.2020 21.08.2020 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje MSK a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Mimořádné opatření č. 18/2020 - Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 10.08.2020 17.08.2020 Mimořádné opatření č. 18/2020 - Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Mimořádné opatření č. 21/2020 - Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 17.08.2020 31.08.2020 Mimořádné opatření č. 21/2020 - Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Program 15. zasedání zastupitelstva obce Horní Domaslavice 18.08.2020 28.08.2020 Program 15. zasedání zastupitelstva obce Horní Domaslavice