Organizační struktura

Samospráva obce

Složení zastupitelstvo obce:

Nezávislí kandidáti                           MUDr. Neuwirth Radek, Ing. Kolářová Válková Michaela, DiS. ,Škutová Andrea

Sdružení nezávislých kandidátů    Sušovský Jiří, Mgr. Baran Jiří, Kavka Tomáš

Nestraníci                                          Mgr. Oborný Zdeněk, Terestík Rostislav, Ing. Šimeček Kamil

KDU-ČSL a nezávislí kandidáti        Ing., Mgr. Miroslav Poloch, Kulhánek Slavomír

Cesta kupředu                                  Ožana Roman, Masná Žaneta

 

Složení výborů a komisí

Finanční výbor          

předseda:        Mgr. Baran Jiří

členové:          MUDr. Neuwirth Radek, Klimentová Lucie

Kontrolní výbor

předseda:        Masná Žaneta

členové:          Kavka Tomáš, Ing., Mgr. Miroslav Poloch

Obec Horní Domaslavice je zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Horní Domaslavice, p. o., Horní Domaslavice 78, 739 51, IČ 72547839.

 

Obecní úřad

Starosta obce:Ing. Michaela Kolářová Válková, DiS.

Místostarosta obce: Mgr. Zdeněk Oborný

Referentka OÚ, účetní: Marcela Šubertová

Referentka OÚ: Tereza Lipowczanová

 

Ing. Michaela Kolářová Válková, DiS. –  starostka obce

 • vyřizování stavebních záležitostí (souhlas se stavbou, povolení sjezdu na místní komunikaci, apod.)
 • povolování zvláštního užívání místních komunikací
 • povolování kácení dřevin
 • provádění vidimace a legalizace
 • přihlašování k trvalému pobytu
 • Czech Point

 

Tereza Lipowczanová – referentka OÚ

 • podatelna
 • vydávání Informátoru obce – příjem žádostí o inzerci
 • správa webových stránek obce – příjem žádostí o zveřejnění akcí, reklamy

Marcela Šubertová  – referentka OÚ, účetní

 • pokladna obce – výběr místních poplatků, správních poplatků, poplatků ze psů, poplatky za odpady
 • vedení evidenci nájemních smluv na hrobová místa na místním pohřebišti v Horních Domaslavicích
 • přihlašování k trvalému pobytu
 • Czech Point